Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

KİTABXANA

PDF faylını alÇapE-poçt

MİRZƏYEVA TÜRKAN ZƏFƏR QIZI

 
Mirzəyeva TürkanADPU-nun Şəki filialında kitabxana müdiri
 
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci il fevralın 10-da Şəkidə anadan olub. 1994-2000-ci illərdə Şəki şəhər 19 saylı orta məktəbdə, 2000-2005-ci illərdə Şəki şəhər fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü liseydə orta təhsil almışdır.  2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir. 2009-cu ildən ADPU-nun Şəki filialının kitabxanasında çalışır. Ailəlidir. 2 övladı var. YAP-ın üzvüdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-cu il dekabrın 1-ində AMİ-nin Şəki filialının kitabxanasında kitabxanaçı işləmişdir.
2011-ci ilin yanvarın 21-dən ADPU-nun Şəki filialının kitabxanasında kitabxana müdiri vəzifəsində çalışır.

KİTABXANANIN TARİXİ VƏ FƏALİYYƏTİ

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının kitabxanası Respublikanın ali məktəb kitabxanalarından biridir. Kitabxana 30 sentyabr 1991-ci ildən 2000-ci ilədək BDU-nun Şəki filialının, 13 iyun 2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının, 2015-ci ilin noyabrından isə ADPU-nun Şəki filialının kitabxanası kimi fəaliyyət göstərir.
Kitabxana ali təhsil müəssisəsinin əsas struktur bölmələrindən biridir. Kitabxananın fondunda azərbaycan, rus, türk, ingilis və fransız dillərində 16458 nüsxə kitab saxlanılır. Rəhbərliyin diqqət və qayğısı sayəsində kitabxana fondu zənginləşir. Kitabxananın 800 nəfər oxucusu var.
Sahəsi - 212 m2
İşçi sayı – 5
Ümumi fond – 16458
Kril – 8577
Latın – 7881
Bədii ədəbiyyat - 2693 
Dərslik – 1913
Hədiyyə - 1872
Ensiklopediya –364 
Lüğət – 217
Sair ədəbiyyat – 1041
Oxucu sayı – 800
Müəllim – 68
İşçi – 42
Tələbə -690
Kitabxana yaradılan mədəni sərvətləri, informasiya resurslarını toplayır və qoruyur, eyni zamanda onların istifadəsini, yayımlanmasını təmin edir.
Məqsədimiz kitabxana fondunu ali təhsil müəssisəsinin profilinə, məqsədinə, oxucuların informasiya təlabatına uyğun şəkildə qurmaq, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, ali məktəbin apardığı təlim-tərbiyə və maarifləndirmə işində fəal iştirak etməkdir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının “ Kitabxana işi haqqında” və “ Təhsil haqqında”qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və digər aidiyyati orqanların müvafiq, normativ-hüquqi aktlarını, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin əmr və göstərişlərini, həmin ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini və Nümunəvi Əsasnaməsini əldə rəhbər tuturuq.

Kitabxana işini öz iş planına əsasən yerinə yetirir:
1.Kitabxananın fəaliyyətini təşkil edir və istiqamətləndirir, oxuculara xidmətin təşkilinə və vəziyyətinə cavabdeh olur;
2.Kitabxana fondunun zənginləşdirilməsinə nəzarət edir, proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təşkil edir;
3.Fondun düzgün komplektləşdirilməsini və ondan operativ istifadəni təşkil edir, fondun mühafizəsi üçün şərait yaradır;
4.Kitabxanaya daxil olan ədəbiyyatı qoşma sənədlə yoxlayıb, vahid ümumi uçot kitabı ilə işləyir;
5.Yeni alınmış kitabları inventara salır, ştempel vurur, texniki cəhətdən işləyir, ciblikləri və müddət vərəqlərini yapışdırır, kartlarını yazır, kataloqlaşdırır, əlifba və sistemli kartotekasını təşkil edir;
6.Ümumi fondda kitabların şöbələr, bölmələr və əlifba sırası ilə düzülüşünə nəzarət edir;
7.Gündəlik mətbuatı izləyir, dövri nəşrlərin kartotekasını hazırlayır, oxucuların bu kartotekadan yararlanmasını təşkil edir;
8.Oxucu kartotekasını təşkil edir, onların mütaliə marağını daim öyrənməklə məşğul olur;
9.Oxuculara kitab verilməsini və geri qaytarılmasını təmin edir, gecikdirilmiş kitab borclarının ödənilməsi üçün tədbirlər görür;
10.Daimi və dəyişkən sərgiləri təşkil edir;
11.Yeni alınmış kitabların sərgilərini təşkil edir;
12.Gün ərzində kitabxanadan istifadə edən, oxu zalından istifadə edən oxucuların qeydiyyatını aparır;
13.Oxu zalının fondunu təbliğ edir, onun düzülüşü ilə məşğul olur, fondun daima qaydada olmasını təmin edir;
14.İl ərzində görülən işlər haqqında hesabat verir.

Kitabxananın 5 nəfər əməkdaşı vardır.

Türkan Zəfər qızı Mirzəyeva - Kitabxana müdiri
Gülnaz Əhəd qızı İsmayılova - Böyük kitabxanaçı
Səlamət Eldar qızı Ədilova - Böyük kitabxanaçı
Məlahət Məmmədəmin qızı Rüstəmova - Kitabxanaçı
Ətrabə Dilavər qızı Süleymanzadə - Biblioqraf
Gülnar Zəhmət qızı Mahmudova - Kitabxanaçı

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Yumor-zarafat arxasında gizlənən ciddilikdir. P.E.VEYS

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp