Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI

PDF faylını alÇapE-poçt

Untitled 3

KAFEDRANIN TARİXİ:
ADPU-nun Şəki filialının “Humanitar fənlərkafedrası  1992-ci ildə BDU-nun Şəki filialının eyniadlı kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsini 13 mart 2017-ci il tarixədək f.e.d., prof. F.Q.İsmayılov həyata keçirmişdir.2017-ci ilin iyul  ayının 17-dən etibarən kafedraya  tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Vüsal Bünyamin oğlu Baxışov rəhbərlik edir. Kafedranın fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə həmçinin, filialın direktoru dos. Rafiq Rasulov tərəfindən 28 aprel 2017-ci il tarixdə təsdiq  edilmiş Humanitar fənlər  kafedrasının “Əsasnamə”si təşkil edilmişdir.2017-2018-ci tədris ilində kafedrada 20 nəfər müəllim, bir nəfər laborant fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşlarından 4 nəfəri müvafiq ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə (əməkdaşlardan 3 nəfəri tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent), 4 nəfəri müvafiq ixtisaslar üzrə magistr, digərləri isə (4 nəfər) müəllimdir (beşillik ali təhsilə malikdirlər). Əməkdaşlardan 4 nəfəri bu tədris müəssisənin (Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialını müxtəlif illərdə bitirmiş) məzunlarıdır.


ADPU-NUN ŞƏKİ FİLİALININ  HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞLARI:

STATİK GÖSTƏRİCİLƏR: (2018-2019-cu tədris ilinə aid)
Humanitar fənlər kafedrasında 19 nəfər professor-müəllim heyəti çalışır.
•4 nəfər fəlsəfə doktoru
•12 nəfər baş müəllim
•4 nəfər müəllim 
•1 nəfər laborant

KAFEDRANIN ƏMƏKDAŞLARI:
1.Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu, kafedra müdiri
3.Quliyev Seyidməmməd Əliqulu oğlu
5.Qırtımov Qüdrət Niyaz oğlu
6.Arıxov Camal Cuma oğlu
7.Məhərrəmov Tahir Məhərrəm oğlu
8.Manaflı Həbibulla şirin oğlu
9.Eminova Mirvari Abduləli qızı
10.Aslanov Vaqif Cumay oğlu
11.Süleymanova İlahə İzzət qızı 
12.Zakirova Pakizə İsrayıl qızı
13.Əhmədova Rasimə Şamil qızı
14.Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu
15.İbrahimova Nübar Natiq  qızı
16.Cabbarova Elnarə Oktay qızı
17.Kərimova Könül Telman qızı
18. Əliyeva Gülnaz Həşim qızı
19.Rasulova Səmra Rafiq qızı
20.Makayev Rəsul Abdurahman oğlu
21. Şükürov Vaqif Kamal oğlu
TƏDRIS-KÖMƏKÇI HEYƏT:
1.Nəsirova Nuranə (laborant)

KAFEDRANIN ELMİ FƏALİYYƏTİ:
Yarandığı dövrdən (1992-2019) bugünədək filial əməkdaşları tərəfindən 52 ədəd kitab və monoqrafiya, respublikamızda və xaricdə dərc olunan sahəvi elmi nəşrlərdə 295 elmi məqalə dərc edilmişdir. Əməkdaşlarımız tərəfindən dövr ərzində kafedrada tədris edilən müvafiq fənlər üzrə 14 fənn proqramı, 9 metodiki vəsait hazırlanmışdır. Dövr ərzində kafedra əməkdaşları respublikamızda və xaricdə keçirilmiş 17 yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişlər.
Hazırda kafedra əməkdaşları tərəfindən 2 monoqrafiya(tar.ü.f.d., b.m. Vüsal Baxışov- Çuxur Səəd bəylərbəyliyi adlı monoqrafiya, b.m. Həbibulla Manaflı – M.Ə.Rəsulzadənin ədəbi irsinə və mətbuu orqanlardakı fəıaliyyətinə dair monoqrafiya),  
Kafedranın müdiri tarix üzrə fəlsəfə doktor, baş müəllim Baxışov Vüsal Bünyamin oğlununa&n