Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

Ks və TNQ KABİNETİ

PDF faylını alÇapE-poçt

ADIŞİRİNOVA ALMAS MUSTAFA QIZI

Adisirinova-Almaz.jpgKredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1956-1966-cı illərdə Şəki şəhər Nizami adına 7 saylı orta məktəbdə, 1969-1971-ci illərdə Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji  məktəbində, 1973-1978-ci illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Pedaqojika və psixologiya fakültəsində təhsil almışdır. 
1983-cü ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Şəki filialında metodist işləmişdir. 2000-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında metodist işləyir. Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ

1978-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Məktəbəqədər Pedaqogika və psixologiya fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-ci ildə Şəki şəhər 1saylı uşaq bağçasında tərbiyəçi,
1980-cı ildə Şəki şəhər 1 saylı uşaq bağçasında metodist,
1983-cü ildə Azərbaycan MMTİ-nin Şəki filialında metodist,
2000-ci ildə Azərbaycan Mİ-nin Şəki filialında metodist,
2009-cu ildə Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi  kabinetinə müdir təyin olunmuşdur. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR:

Məktəbəqədər pedaqogika, Ətrafaləmlə tanışlığın metodikası, S/f. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi, Məktəb təliminə hazırlığın əsasları.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VƏ ELMİ-METODİK MƏQALƏLƏRİ

1. “Ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığın təşkili”- “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı,Bakı 1988 N:4 səh.53-56
2. "Məktəbəqədər müəssisədə ətraf aləmlə tanışlıq üzrə işin sistemi" - "Məktəbəqədər və ibtidai təhsil" jurnalı, Bakı 2011. N2 səh.31-36
3. "Məktəbəqədər təhsildə tərbiyəçi - uşaq münasibətləri"- Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" məcmuəsi, Bakı 2011. N4 səh: 204-208
4. “Məktəbəqədər müəssisələrdə ətraf aləmlə tanışlıq prosesində nitq inkişafının reallaşdırılması reallaşdırılması imkanları”. “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalı. 2012. № 2 Səh:33-40
5. “Məkt'bəqədər təhsilin təşkilinə verilən verilən tələblər”. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” 2012. №4 səh 190-195
6. “Məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi prosesi" Azərbaycan Respublikası təhsil problemləri institutu. Elmi konfransı 28 iyun 2012
7. “Məktəbəqədər təhsilin təşkilinə yeni yanaşma” AMİ II beynəlxalq konfrans 26 noyabr 2012
8. "Məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində fəal təlim metodlarının praktik imkanları" AMİ III beynəlxalq konfrans. 22-24 may, 2014
9. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təbiətlə tanışlığının təşkili təcrübəsindən" - Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı. Bakı. 2015, №4, səh. 45-49

“KREDİT SİSTEMİ VƏ TƏLƏBƏ NAİLİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” KABİNETİ

Baloniya prosesinə gedilən yol 1998-ci ilin mayında Fransanın Paris şəhərində 4 Avropa ölkəsisnin - Böyük Britaniya,Almaniya,İtaliya və Fransanın təhsil nazirləri Sorbonna Bəyannaməsini qəbul etdikdən sonra başlamışdır.
Sorbonna Bəyannaməsini imzalamış 4 nazir xarici təhsilalanların mobilliyinin,məzunların işədüzəlmə imkanlarının genişləndirilməsinə yönəldilmiş ümumi sistemin yaranmasını dəstəkləmişdir.1999-cu ilin iyun ayında 30 Avropa ölkəsinin təhsil nazirləri İtaliyanın Baloniya şəhərində Ümumavropa ali təhsil müəssisələrinin gələcək inkişaf tendensiyaların rəsmi sənədinin təsdiqləməsi üşün hazır olduqlarını bildirmiş və rəsmi sənəd imzalamışdır.Bu da Baloniya prosesi kimi tarixə daxil olmuşdur.
Avropa məkanında bu proses intensiv şəkildə gedir və 2010-cu ilədək həmin prosesə bütün Avropa ölkələrinin qoşulması gözlənilir.Ümumiyyətlə,bu günədək Avropa regionunda ali təhsil sistemi inkişaf etmiş və Avropa Şurasına üzv olan 46 ölkədən 45-i Boloniya prosesinə rəsmi şəkildə qoşulmuşdur.
Azərbaycan bu prosesə qoşulmaq üçün ilk addımlarını 2004-cü ildə atmışdır.Belə ki, 17-18 may 2004-cü il tarixlərində Avropa Şurasının Baş Direktorluğunun (Strasburq şəhəri)  təşəbbüsü ilə keçirilmiş Qafqaz ölkələri təhsil nazirlərinin konfransinda xüsusi Bəyannamə qəbul olunmuş və hımin rəsmi sənədə Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri də öz imzasını atmışdır.
2005- ci il may ayının 19-dа Norveçin Berqen şəhərində keçirilən konfransda Azərbaycan Boloniya prosesinin həqiqi üzvü seçilmişdir.
Baloniya deklorasiyasının əsas müddəaları aşağıdakılardır.
İkipilləli ali təhsil sisteminin tətbiqi;
Kredit sisteminin tətbiqi;
Təhsilin keyfiyyətinə nəzarət;
Mobilliyin genişləndirilməsi;
Dərəcələrin taninması;
Məzunların işə düzəlməsinin təmin olunması;
Avropa təhsil sisteminə cəlb olunmanın təminatı;
Təhsilin sosial yönümlüyünün təmin edilməsi (ömür boyu təhsil) AMİ-nin Şəki filialında “Kredit sistemi və tələbə naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi” kabineti təsdiq olunmuş struktura görə 02/68 nömrəli 15.09.2008-ci il tarixli əmrə əsasən fəaliyyətə başlamışdır.Kabinet struktur bölmələrdən biri olub,AMİ-nin Nizamnaməsi və “Kredit sistemi və tələbə naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi” kabinetinin əsasnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyalari yerinə yetirir.Kabinetdə müdir, 2 metodist, 1operator, 2 lobarant ,3tyutor fəaliyyət göstərir.

Müdir : Adışirinova Almas Mustafa qızı,
Metodistlər : Məhərrəmova Amalya Şirəli qızı, Kərimova Aynur  Nurəhməd qızı
Tyutor: Şəmsiyyə İlhamqızı,Mustafayeva Gülnarə Namiq qızı,Kərimova Gülnar Faiq qızı, İsmayılova Mahizər Natiq qızı.
Operator : Əşrəfli Rəvanə Elman qızı
Lobarant: Bəşirova Mətanət Hikmət, Məmmədova Nigar Qaffar qızı.

Məhərrəmova Amalya Şirəli qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü 22.02.1974

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət  Universiteti

Pedaqoji fəaliyyəti Şəki şəhər, R.Əfəndiyev adına 10 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU-nun Şəki filialında Kredit sisitemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin  metodisti

Elmi əsərlərinin adları 1.Orta məktəb fizika kursunda “Yarımkeçiricilər” mövzusunun tədrisi metodikasına müasir

elmi baxış . Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı № 4, 2012

2, Ailə tərbiyə işinin təşkili. “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyə üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqaməti” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları,

Bakı 28 iyun 2012-ci il

3.Mənəvi tərbiyə probleminin həmişə yaşarlığı. Media və təhsil innovasiyaları №9 (27) 2012

(Mütərcim Bakı aylıq elmi nəzəri pedaqoji jurnal)

Xidməti tel.

Mobil tel.

Ev tel.

Faks

Elektron poçtu meherremli.74@ mail.ru

Bəşirova Mətanət Hikmət qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü 05.07.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı

Pedaqoji fəaliyyəti

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU –nun Şəki filialında Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin

qiymətləndirilməsi kabinetində laborant

Elmi əsərlərinin adları Nitq mədəniyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri. “Media və təhsil innovasiyaları” (Mütərcim Bakı aylıq elmi-nəzəri pedaqoji jurnalı),

2012. № 5, səh. 55-56

Tərbiyə prosesində  N.Tusinin pedaqoji düşüncələrindən istifadə.

“Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyə üzrə təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 28 iyun 2012, səh. 264-265

Xidməti tel.

Mobil tel. (0 55) 476 30 50

Ev tel.

Faks

Elektron poçtu Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

Şirinova Nigar Qaffar qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü 09.09.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sumqayıt Dövlət Universiteti

Pedaqoji fəaliyyəti

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

VəzifəsiADPU –nun Şəki filialınında Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin laborantı

Xidməti tel.

Mobil tel.

Ev tel.

Faks

Elektron poçtu Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

Əşrəfli Rəvanə Elman qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri ,Qoxmuq kəndi

Təvəllüdü 15.07.1995

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin ŞƏKİ  filialı

Pedaqoji fəaliyyəti

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

VəzifəsiADPU–nun Şəki filialında Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin  operatoru

Xidməti tel.

Mobil tel.( 055) 502 24 74

Ev tel. 24 44 163

Faks

Elektron poçtu Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

Mustafayeva Gülnarə Namiq qızı

Anadan olduğu yer Qəbələ rayon Tikanlı kəndi

Təvəllüdü18.06.1984

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı

Pedaqoji fəaliyyəti ADPU-nun Şəki filialında tyutor

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU –nun Şəki filialınında tyutor

Elmi əsərlərin adı “B.Vahabzadənin lirik-fəlsəfi yaradıcılığında  yuxu anlamı”. Bakı, “Mütərcim”, 2017.-səh 162-164.

Mobil tel.( 050) 730 30 55

Ev tel. 24 4  61  36

Faks

Elektron poçtu

Kərimova Aynur Nurəhməd qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü

23.01.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Slavyan Universiteti

Pedaqoji fəaliyyəti ADPU–nun Şəki filialında rus dili müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU–nun Şəki filialında Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin  metodisti

Xidməti tel.

Mobil tel.( 050) 674-74-47

Ev tel. 244 31-73

Faks

Elektron poçtu katido Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

Şəmsiyyə İlhamqızı

Anadan olduğu yer Şəki rayon Turan qəsəbəsi

Təvəllüdü 27.05.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU nun “Tətbiqi fizika” ixtisası, AzMİU-nun “Metallar fizikası” ixtisasının magistraturası

Pedaqoji fəaliyyəti ADPU-nun Şəki filialında tyutor

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU –nun Şəki Filialınında Tyutor

Elmi əsərlərin adı Tarixi Proseslərdə Şəxsiyyətlər”. Bakı,  3-Cü Beynelxalq Türk Dünyasi Araşdırmalar Simpoziyumu   “Bakı ” 2016. -Səh 407-410.

“Tarixdə Sosial Dəyişikliklərdə Şüurluluq Və Kortəbiilik ”  GEAD  İctimai Birliyi –Səh 140-146

“Flori-Xaqqins nəzəriyyəsi vasitəsilə Polimer-Su Sistemlərində komponentlər arasindaki qarşiliqli təsir parametrinin hesablanmasi”     “qərb” -2017 səh-354-359

Mobil tel.( 055) 400 48 41

Ev tel.024 71 4 30

Faks

Elektron poçtu
Kərimova Gülnar Faiq qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü 13.08.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı

Pedaqoji fəaliyyəti ADPU-nun Şəki filialında müəllim

Əsas iş yeri və ünvanı Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi ADPU –nun Şəki filialınında tyutor

Elmi əsərlərin adı Təlim prosesində məktəblilərin  milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi” Bakı, 2010 “Elm və təhsil” Pedaqoji tədqiqatlar, səh. 65-69

“Kiçikyaşlı məktəblilərin milli ruhda tərbiyəsində xalqımızın adət və ənənələri ilə tanışlığın rolu” Bakı, 2010 “Elm və təhsil” Pedaqoji tədqiqatlar, səh.119-122

Mobil tel.( 055) 589 16 25

Ev tel. 24 4  42 75

Faks

Elektron poçtu

İsmayılova Mahizər natiq qızı

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri

Təvəllüdü 26.04.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AMİ-nin Şəki filialının “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası, ADPU-nun “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası” ixtisasının magistraturası

Pedaqoji fəaliyyəti ADPU-nun Şəki filialında tyutor

Əsas iş yeri və ünvanı ADPU –nun Şəki Filialı, Məmməd Əmin Rəsulzadə küç,, 305

Vəzifəsi Tyutor

Elmi əsərlərin adı “Faiz mövzusunun daxil edilməsi və tədrisi xüsusiyyətləri”. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. Elmi-Metodik Jurnal №4  “Bakı ” 2015. -Səh. 195-197.

“Faiz mövzusunun tarixinə dair”  Azərbaycan Respublikasının Təhsil problemləri institutu Elmi əsərlər №1 “Bakı”, 2016 – Səh. 270-272

“Xocalı soyqırımının öyrənilməsi”.    Bakı Slavyan Universitetində dünya azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününə həsr olunmuş XIII Beynəlxalq tələbə elmi-praktik konfransı “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda təşkil olunmuş konfrans -2016 səh-400-402

Mobil tel. ( 055) 487 49 48

Ev tel. 244 22 46

Faks

Elektron poçtu Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Çox yeməkdən özünü qoru, çünki bədənin sağlamlığına və ağla ziyan vurur. ABBASQULU AĞA BAKIXANOV

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

KEÇİDLƏR

 

adpu1

QALEREYA

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

joomlatemp