PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

Çap

ABDULLAYEVA XALİDƏ FİRUDDİN QIZI

 

Abdullayeva--Xalide.jpg
Baş müəllim, Pedoqoji fakültənin dekanı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1975-ci ildə Şəkidə anadan olub.
1982-1992-ci illərdə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycanın əski yazısı, Azərbaycan dilindən praktikum.

TƏHSİLİ

1997-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq (fars) fakültəsini bitirmişdir.
2007-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun qiyabi doktoranturasına qəbul olunmuşdur.
2016-cı ildə “Azərbaycan ədəbi dilində cümlə üzvləri və mürəkkəb cümlə komponentləri sırasının nəzəri əsasları (XIII-XIV əsrlər)” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-ci ildə BDU-nun Şəki filialında laborant
2003-cü ildə AMİ-nin Şəki filialı “Dillər” kafedrasında müəllim
2008-ci ildə AMİ-nin Şəki filialı “Dillər” kafedrasında baş müəllim
2008-ci ildə AMİ-nin Şəki filialı (2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialı) Pedaqoji fakültənin dekanı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Dil nəzəriyyəsi
Pedaqoji fakultədə 10 nəfər işçi var:
Dekan müavini : Kərimova Mehriban Nurməmməd qızı
Tyutorlar: Xəlilova Arzu Məmmədemin qızı
               Şəmsiyyə İlham qızı
               Qafarlı Nigar İlqar qızı
               Çələbiyeva Aytən İnqilab qızı
               Bəşirova Mətanət Hikmət qızı
Operatorlar: Əhmədova Sevinc Rasim qızı
               İsrafilova Sevinc Elxan qızı
               Eyvazova Gültəkin Pirim qızı