Mühasİbatlıq

Çap

LƏTİFOVA BRİLYANT SEYRAN QIZI

 

Letifova-Brilyant.jpgBaş mühasib

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14 noyabr 1974-cü ildə Şəki şəhərində anadan olmuş, 1991-ci ildə Şəki şəhər 5 saylı orta məktəbi bitirmiş,1993-cü ildə Maliyyə İqtisad Kollecinin “ Mühasibat uçotu və TFT “ fakultəsinə daxil olmuş və oranı 1996-cı ildə bitirmişdir.2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Marketinq və Tİİ “ fakultəsinə daxil olmuş və 2007-ci ildə bitirmişdir.
 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-2000-ci illər BPKİA və YHİ-nun Şəki filialında baş mühasib
2000-2002-ci illər AMİ-nin Şəki filialinda mühasib
2002 –ci ilin mart ayından AMİ-nin Şəki filialinda baş mühasib
2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialında baş mühasib

MÜHASİBATLIQ

Mühasibatliq AMİ-nin Şəki filialı fəaliyyətə başladıği dövrdən yaradılmışdır.Mühasibatlıq “Mühasibat uçotu haqqında “ Azərbaycan Respublikası Qanunun əldə rəhbər tutaraq filial tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini,daxil olan pul vəsaitlərinin,əmtəə-mal qiymətlərinin və əsas vəsaitlərinin uçotunu,mühasibat uçotu hesabatlarında onların hərəkətini,xərclər smetasının ,iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, tə-
sərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunlarının və əməliy-yatlarının uçotunu təşkil edir.İlkin sənədlərinin,hesablaşmalarının  və ödəniş öhdəliklərini ,əmək haqqı fondunun sərf olunmasını,vəzifə maaşlarının təyin edilməsini,əsas fondların invertarizasiyasını vəs. təşkil edir.Ştat,maliyyə və kassa intizamına ciddi əməl edilməsi,inzibati-təsərrüfat və digər xərclərin,debitor-kreditor borclarını mühasibat  balansında əks etdirir.

Mühasibatlığın 7 işçisi var:

Baş mühasib :Lətifova Brilyant Seyran qızı 
Mühasib : Əlizadə Çinarə Ələsgər qızı
Mühasib : Salamova  Şəfəq Q.
Mühasib : Lətifova Elnarə M.
İqtisadçı : Lətifova Zöhrə İsmayıl qızı
Statistik: Həmidova Gülşən Ə.
Operator :Abozərova Elnarə N

İXTİSASLAR ÜZRƏ TƏHSİL HAQLARI

Tarix - coğrafiya – 1800.00 manat
Xarici dil (ingilis dili) – 1800.00 manat
Az.dili və ədəbiyyat – 1800.00 manat
Riyaziyyat - İnformatika – 1600.00 manat
İTPM – 1600.00 manat
TSPX - 1600.00 manat
Xarici dil (fransız dili)-1800.00 manat
Məktəbəqədər təlim və tərbiyə-1600.00 manat