12 mart 2021-ci il tarixdə ADPU-nun Şəki filialınin təşkil etdiyi "AİLƏ-MƏİŞƏT ZORAKILIQLARI DAVAMLI İNSAN İNKİŞAFININ SOSİO-NEQATİV TƏZAHÜRLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ" adlı online konfrans keçiriləcəkdir. Konfrans saat 18:00 da "Microsoft Teams" platforması üzərində reallaşdırılacaq.

001002003
fondeduadpubir

VKkj