1. Direktor

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialının direktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub.1965-1975-ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə oxuyub,1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirib.1980-cı ildə Şəkidə əmək fəaliyyətinə başlayıb. Evlidir 3 övladı var. YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1992-ci ildə namizədlik “Üçlaylı geoloji mühitdə tektonik dalğavari prosseslərin modelləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertastasiyası müdafiə etmişdir.
2008-ci ildən dosentdir.
2009-cu il Respublikanın əməkdar müəllimidir.
2014-cü ildə "Qeyri xətti parabolik və hiperbolik tənliklərin keyfiyyət xassələri" mövzusunda doktorluk dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-cı ildə Şəki Taxılçılıq sovxozu qiyabi orta məktəbinin Böyük Dəhnə tədris-məsləhət məntəqəsində müəllim,
1983-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada böyük texnik,
1984-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada mühəndis,
1989-cu ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada geofizik,
1993-cü ildə M.Rəsulzadə adına BDU-nun Şəki filialında “Təbiət elmləri” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
1994-cü ildə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2000-ci ildə AMİ-nin Şəki filialında tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2001-ci ildən hal-hazıra kimi direktor vəzifəsində çalışır.
2008-ci ildə “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Diferensial tənliklər, Riyazi-fizika tənlikləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ KONFRANS, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. T.S. Hacıyev, Rasulov Hiberbolik tənliklərin həlli yolları. Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Riyaziyyat və Avtomatika Elmi Tətqiqat İnistutunun təşkil etdiyi Rusiya-Abxaziya Beynəlxalq Simpoziumu tezisləri. Elbrus 12- 17 may 2008.
2. Blow-up solutions of nonlinear parabolic equations. Tezis. Turkish World Symposium, Kazakhstan, 2009, 1 page Gadjiev Т.S.
3. Свойства решений гиперболических уравнений. Tezis. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум «Уравнения смешанного типа» Эльбрус, 12-17 maй, 2008, Стр.50-51. Гаджиев Т.С
4. Неограниченные повышение решений нелинейных параболических уравнений. Tezis. Воронежская зимная школа, Воронеж, 2008, 1 Стр.
5. Нелинейные эволюционные уравнения в неограниченных областях. Tezis. Тезисы докладов. Международная конференция посвященная 85- летию члена корреспондента РАН, проф.Л.Кудрявцева. Москва, Стр 304-306
6. Explosive solutions of the nonlinear equation of a parabolic type. Tezis. Eighth Mississipi State – UAB Conference on Differential Equations May 7 – 9, USA 2009, Pg.176-177 .Gadjiev Т.S.
7. On the behavior of solutions of nonlinear parabolic equations. Tezis. ХVI International Congress of Mathematical Physics. August 3-8, Prague, 2009, 1 page. Gadjiev Т.S.
8. Blow-up Solutions of Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations. Tezis. Международной научной конференции посвященной 105 летию академика С.М.Никольского, Москва , 2010, Pg 64. Gadjiev Т.S.
9. Blow-up solutions of nonlinear parabolic and hyperbolic equations. Tezis. International Congress of Mathematicians. İndia, Hyderabad 2010 . 1 page Gadjiev Т.S.
10. Blow-up Solutions of the NonlinearParabolic and Hyperbolic Equations. Tezis. International Russian-Bulgarian Symposium, Nalchik, 2010, pg. 64. Gadjiev Т.S.
11. Qeyri-xətti parabolik tənliklərin sonsuz həlləri haqqında. Rusiya EA-nın müxbir üzvü, prof. L.D Kudryavtsevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş III Beynəlxalq Konfransının tezisləri. Voronej, 2006, ç.v.
12. T.S. Hacıyev. R.A.Rasulov Qeyri-məhdud oblastda qeyri- xətti evolision tənliklərin həlli. Rusiya EA-nın Tətbiqi riyaziyyat və Avtomatlaşdırma Elmi- Tətqiqat İnistutu və Azərbaycan MEA-nın Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun təşkil etdiyi “Rusiya – Azərbaycan Beynəlxalq Simpoziumu” nun tezisləri. Elbrus 12-17 may, 2008, 0,1 ç.v.
13. Müasir informasiya cəmiyyəti və milli təhsilimizin inkişaf tendensiyaları. Məqalə . “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 may 2014. Səh 29 -31
14. H.Əliyev fonomeni və gənclərimizin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsi. “H.Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili” Elmi praktik konfransının materialları. Bakı “Müəllim ” Nəşriyyatı. 2014. 5 səh.
15. Behaviour of solutions some classes of the nonlinear parabolic equations. Problems of decision making under uncertainties.(PDMU-2015). Has participated in XXV International Conference.

Tel: +99424 246 02 18,    Mob: +99450 335 77 13