Ali məktəblərdə tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi texnologiyası

Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi texnologiyası

001002003
fondeduadpubir

VKkj