AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN ŞƏKİ FİLİALININ ELMİ ŞURASI

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının Elmi Şurası filialda Elmi Şuranın Əsasnaməsinə uyğun olaraq tədrisin, elmi tədqiqatların səmərə və keyfiyyətinin artırılması, şəhərin ictimai və mədəni həyatında filial əməkdaşlarının rolunun yüksəldilməsi, məqsədlərinə xidmət edir.AMİ-nin Şəki filialı ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 27 noyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə ADPU-ya qoşulmuşdur və onun tərkibində fəaliyyət göstərir.
Elmi Şuranın sədri, ADPU-nun Şəki filialının direktoru, dos. R.A.Rasulov hər yeni dərs ilinin əvvəlində Elmi Şuranın tərtib edilmiş illik iş planının geniş müzakirəsini keçirir, iş planı təsdiq olunduqdan sonra ayda bir dəfədən gec olmayaraq Elmi Şura iclaslarının iş planına müvafiq keçirilməsinə nəzarət və rəhbərlik edir. Elmi Şuraya çıxarılan məsələlər hazırlıqlı şəkildə, arayiş və qərar layihəsilə birgə təqdim olunur. Müzakirələrdə demokratiklik, aşkarlıq və obyektivlik əsas meyarlar kimi daim gözlənilir.

Filialının Elmi Şurası:

• Filialın strukturunu, qəbul planını, ayrı-ayrı struktur və bölmələrin illik iş planlarını müzakirə və təsdiq edir;
• Fakültə dekanı, kafedra müdiri, professor və dosent, vəzifələrini tutmaq üçün vakant yerlərə müsabiqə keçirilməsi məqsədi ilə ADPU-nun rektorluğu qarşısında vəsatət qaldırır.
• Filiala tələbə qəbulu planını müəyyənləşdirir;
• Zəruri hallarda ayrı-ayrı ixtisasların tədris planlarında yerdəyişmələr edir;
• Filialda ilkin kadr hazırlığı məsələlərini, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yekunlarını ayrı-ayrı struktur və bölmələrin hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərarlar qəbul edir;
• Ötən tədris ilinin yekunlarını təhlil edir və yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirir;
• Filialda ixtisasartırma və yenidənhazırlanma kurslarının təşkili və tədris prosesinin gedişi vəziyyətinə nəzarət edir;
• Əsaslı təmir, qışa hazırlıq, təmir-tikinti və maliyyə -təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini müzakirə edir;
• Filialda elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi məsələlərini müzakirə edir;
• Tələbələrin pedaqoji təcrübələrinin təşkili gedişi və yekunlarına dair məsələləri müzakirə edir;
• Filialda işləyən dissertant və doktoranturaların hesabatlarını dinləyir;
• Tələbə Elmi Cəmiyyəti və Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyətini müzakirə edir;
• Filialın professor-müəllim heyətinin və tələbələrin Respublika Elmi Konfranslarında iştirakı ilə bağlı məsələləri müzakirə edir;
• Professor-müəllim heyəti və tələbələrin təltif edilməsi ilə əlaqədar təklifləri nəzərdən keçirir;
• Filialda kafedraların və kabinetlərin, habelə digər bölmə və strukturların fəaliyyəti haqqında hesabatları dinləyir;
• Yeni tədris ilinə, imtahan sessiyasına və Buraxılış hazırlığın vəziyyətini müzakirə edir və qərarlar qəbul edir;
• Buraxılışla bağlı Yekun Dövlət Attestasiyasının yekunlarını müzakirə edir.

Elmi Şuranın üzvləri:

1. Rasulov Rafiq Abduləli o.-direktor, r.e.d., dos, sədr
2. Abdullayeva Gülarə Abdurahman q.-tədris iş.ü.d/m., fil.e.n., üzv.
3. Çələbiyev Nuralı Zərbalı o.-elmi.işlər ü.d/m., p.e.n., dos., üzv
4. Abdullayeva Xalidə Firudin q.-Pedaqoji fakültənin dekanı, fil. üzrə fəlsəfə doktoru, b/m,üzv
5. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu - fil.üzrə fəlsəfə doktoru, Elmi katib ,üzv
6. Rəhimova Yeganə Abdulla q.-tədris şöb.müdiri, b/m., üzv
7. İbrahimov Firədun Nadir o.-Təbiət Elmləri və tədrisi metodikası kaf. müdiri, p.e.d, prof., üzv
8. Mürşüdova Ulduz Bəşir q.-Filologiya fakültəsinin dekanı, fil.üzrə fəls. dokt. dosent, üzv
9. Bədiyev Sədrəddin Rəhim o.-Ümumelmi fənlər kaf.müdiri,ped. üzrə fəls. dokt., dosent, üzv
10. Baxışov Vüsal Binyamin o. -Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəls.dokt., üzv
11. Həmidova Xuraman İsa q.- Təlim tərbiyə üzrə təşkilatçı, b/m, üzv
12. Aslanov Vaqif Cumay o.-b/m, üzv
13. Əkbərova Əsmayə Bəxtiyar q.-Dillər kafedrasının müdiri, b/m., üzv
14.Adışirinova Almaz Mustafa q.-Kredit sis.və təl.nail.qiy.kab.müdiri, üzv
15. Abdurahmanova Gülnara Qurbanəli qızı-Kompüter mərkəzinin müdiri, b/m, üzv
16. Abdurrahmanov Vuqar Əbülfət o.- f.r.e.n, b/m., üzv
17.Lətifova Brilyant Seyran q.-baş mühasib, üzv
18. Məhərrəmov Tahir Məhərrəm o.-həmkarlar təşk.sədri, üzv
19. Rzayev Azər Şahid oğlu- Ümumi şöbənin müdiri, üzv
20. Feyzullayeva Səadət Teyfuq q. - b/m TEC-nin sədri, üzv
21. Mirzəyeva Türkan Zəfər qızı- Kitabxana müdiri, üzv
22. Rəhimov Ramin Çingiz oğlu - TGT-nın sədri, "İbtidai sinif müəllimliyi" ixtisasının II kurs tələbəsi
23. Şərifova İlhamə Nəsif qızı - Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, Ümumelmi fənlər kafedrasının laborantı

Elmi Şuranın 2020 - 2021-ci tədris ili üçün iş planı