Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu

Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu - kafedra müdiri

KAFEDRANIN TARİXİ

ADPU-nun Şəki filialının “Humanitar fənlər” kafedrası 1992-ci ildə BDU-nun Şəki filialının eyniadlı kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsini 13 mart 2017-ci il tarixədək f.e.d., prof. F.Q.İsmayılov həyata keçirmişdir.2017-ci ilin iyul ayının 17-dən etibarən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Vüsal Bünyamin oğlu Baxışov rəhbərlik edir. Kafedranın fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə həmçinin, filialın direktoru dos. Rafiq Rasulov tərəfindən 28 aprel 2017-ci il tarixdə təsdiq edilmiş Humanitar fənlər kafedrasının “Əsasnamə”si təşkil edilmişdir.                             
2022-2023-cü tədris ilində kafedrada 20 nəfər müəllim, bir nəfər laborant fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri müvafiq ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə (əməkdaşlardan 1 nəfəri tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfəri tibb elmləri doktoru)  malikdirlər. Əməkdaşlardan 4 nəfəri bu tədris müəssisənin (Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialını müxtəlif illərdə bitirmiş) məzunlarıdır.

ƏMƏKDAŞLARI

• 1 nəfər elmlər doktoru
• 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
• 1 nəfər fəlsəfə doktoru
• 12 nəfər baş müəllim
• 7 nəfər müəllim
• 1 nəfər laborant

 1. Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu-kafedra müdiri
 2. Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu
 3. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu
 4. Məhərrəmov Tahir Məhərrəm oğlu
 5. Manaflı Həbibulla şirin oğlu
 6. Eminova Mirvari Abduləli qızı
 7. Aslanov Vaqif Cumay oğlu
 8. Süleymanova İlahə İzzət qızı
 9. Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı
 10. Bəkirova Rasimə Şamil qızı
 11. Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu
 12. İbrahimova Nübar Natiq qızı
 13. Cabbarova Elnarə Oktay qızı
 14. Kərimova Könül Telman qızı
 15. Abdulxalıqova Tahirə Məmmədsaleh.
 16. Salamov Natiq Muxtar oğlu
 17. Şükürov Vaqif Kamal oğlu
 18. Əmrahova Sevinc Akif qızı
 19. Cəfərov Samir Fuad oğlu
 20. Həsənov Rahim Rafiq oğlu

TƏDRİS-KÖMƏKÇİ HEYƏT:

Nəsirova Nuranə Nuralı qızı (laborant)
Şərifova İlhamə Nəsib qızı (laborant)

ELMİ FƏALİYYƏT

Yarandığı dövrdən (1992-2022) bugünədək filial əməkdaşları tərəfindən 87 ədəd kitab və monoqrafiya, respublikamızda və xaricdə dərc olunan sahəvi elmi nəşrlərdə 511 elmi məqalə dərc edilmişdir. Əməkdaşlarımız tərəfindən dövr ərzində kafedrada tədris edilən müvafiq fənlər üzrə 32 fənn proqramı, 21 metodiki vəsait hazırlanmışdır. Dövr ərzində kafedra əməkdaşları respublikamızda və xaricdə keçirilmiş 87 yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişlər.

Hazırda kafedra əməkdaşları tərəfindən aşağıdakı monoqrafiyalar və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur.
1.Aslanov Vaqif .Zaman və ədəbiyyat dilemması qarşısında. Məqalələr toplusu Bakı, Mütərcim, 2021
2.Aslanov Vaqif .Ruhlarla söhbət. poema Bişkek, 2021
3.Aslanov Vaqif Hüseyn Xan Müştaq. Bakı, Mütərcim, 2021
4. Aslanov Vaqif. “Kiş kəndi tarixi”–etnoqrafik, elmi- ədəbi-linqvistik istinadları ilə. Bakı, “Mütərcim”,
2022, 96 s.
5. Ey bu qoca dünyanın qosqocaman Kiş kəndi.Bakı, “Mütərcim”, 2022, 580 s
6.Mehdiyev Tofiq (Tibbi biliklərin əsasları. mühazirələr) Bakı,”Renesans-A” 2021
7. Mehdiyev T.V.Hipoqlikemiya və hipoqlikemik koma. Bakı, Renessans-A“ nəşriyyatı, 2022.96 s.

Kafedranın müdiri tarix üzrə fəlsəfə doktor, baş müəllim Baxışov Vüsal Bünyamin oğlununa elmi tədqiqatının əsas istiqaməti Vətən tarixidir. O, Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatının araşdırılmasına dair 20 elmi məqalənin, “Səfəvilər dövründə Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatı” mövzusunda dissertasiyanın müəllifidir. Bundan əlavə Azərbaycan cəmiyyətinin müasir sosial-iqtisadi inkişafının və əhalinin maarifləndirilməsinə dair 3 kitabın həmmüəllifidir. Hazırda “Ermənistan SSR-də anti-azərbaycan siyasəti (1920-1945-ci illər)” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqatlarını davam etdirir.

KİTABLAR

1. Sosial proseslərin hüquqi tənzimlənməsi.(Azərbaycanın şimal - qərb rayonlarının təhlili materialları əsasında) Bakı, Şirvannəşr, 2011. (kitab, həmmüəllif)
2. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi tənzinlənməsi: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan . Bakı, Şirvannəşr, 2012. (kitab, həmmüəllif)
3. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Biz nələri bilməliyik!. Bakı, Yeni Poliqrafist, 2013. (kitab, həmmüəllif)
4. “Qanımdan rəng alan gül. “Ağrıdağ” nəşriyyatı, Bakı- 2002. 260 səh.
5. Kiş kəndi və onun məbədi(Azərbaycan və İngilis dillərində).“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2003.2 ç.v.
6. Mifik alma. MEA Folklor İnstitutu “Dədə Qorqud” jurnalı, Bakı-2003, Səh 82-87
7. “Odla qol-boyun” (Kino ssenari). “Debut studiyası” Bakı-2003.
8. Teatr və zaman. “Ulduz”jurnalı. N.9. 2005.
9. “Şəki: tarixi naxışları” (Kino ssenari). “Yaddaş kinostudiyası”, Bakı-2007.
10. Bizim dünya adlı bir evimiz var. (şeirlər). “Nidayi-Şəms” nəşriyyatı.Təbriz.2013,
11. Bizim dünya adlı bir evimiz var. (şeirlər və poema). “Renessans-A” nəşriyyatı. Bakı, 2014,
12. Hüseyn xan Müştaq. Xronika. Bakı, 2015
13. Görkəmli adamların həyatı. Məcid Rəsulov. “Renessans-A” nəşriyyatı, Bakı, 2016.
14. Şəki üsyanı. 112 səh. (monoqrafiya)
15. Öyünc və güvənc qaynağı. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2007, 224 səh, (monoqrafiya)
16. Gen yaddaşımızın poeziya dili, “OKA ofşet” mətbəəsi, Bakı, 2008, 128 səh. (monoqrafiya)
17. “Unutdurulmuş azman – Əliabbas Qədimov”, “Apastroff nəşriyyatı Bakı, 2012., 203 səh. ( həmmüəllif)
18. “Tariximiz poetik etüdlərdə: təhrifdən gerçəyə doğru. “Mütərcim” nəşriyyatı., Bakı, 2015 (monoqrafiya)

Vüsal Bünyamin oğlu Baxışov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

1.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məslisi-Məbusanında Nuxa Qəzasını təmsil edən şəxslərin fəaliyyətinə dair”. “Cümhuriyyətə gedən yol” 100 “Bakı Dövlət Univeriteti”. “Elm və Təhsil” nəşiriyyatı, 21-23 may. Bakı, 2018 səh.595-602 (8 səh)
2.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məclisi-Məbusanın (parlamentinin formalaşdırılmasının hüququ əsasları. “Qlobal tendensiyaları və müasir Azərbaycan” Respublika elmi konfransının materialları, Mingeçevir,7-8 may 2018-ci il
3.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məslisi-Məbusanında Nuxa Qəzasını təmsil edən şəxslər”. “Ədalət” qəzeti, 2018-ci ilin 7 iyun 101-ci sayından-14 iyun 106-cı sayınadək
4. Dəyişən geosiyasi şəraitdə təhlükəsizlik məsələləri: Xəzər, Qara və Baltik dənizləri regionu ölkələri kontekstində. Beynəlxalq konfrans. The XXV International Scientific Symposium Civilizational bridges between people and cultures. SYMPOSIUM PROGRAM. The 23rd of April 2022. Kiev/ Ukraine.
5. Şəkidə müstəqil dövlət Universitetinin təsis edilməsinin bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri imkanları. Respublika konfransı. UNEC Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin Zaqatala filialının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Müasir universitetlər, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı: nəticələr, çağırışlar, fürsətlər, perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı.Zaqatala. 05 may 2022-ci il.
6. Оптимальная модель развития Азербайджана в условиях глобализации на основе принципа «трех факторов». Respublika konfransı. Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “İqtisadi inkişafda qlobal çağırışlar və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı, 11 may 2022-ci il.
7. “Kiş kəndinin tarixi”–etnoqrafik, elmi- ədəbi-linqvistik istinadları ilə. Monoqrafiyaya ön söz . Bakı, “Mütərcim”, 2022, 96 s.

PROQRAMLAR

1.Aslanov Vaqif. “S.f. Ədəbi tənqid tarixi” proqramı. (baloniya təhsil sistemi üzrə bakalavr hazırlığı üçün) “050101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə. (fənn proqramı). “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2014. 20 səh.
2.Mehdiyev Tofiq. “Klinik psixologiya” (fənn proqramı) (həmmüəllif: Çələbiyev N.Z.) Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 24 s. (1,5 ç.v.)

ƏMƏKDAŞLIQ

Humanitar fənlər kafedrası elmi, tədris fəaliyyətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Dillər kafedrası, Ümumelmi fənlər kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti,Mingəçevir Dövlət Universiteti iləəməkdaşlıq edir.

TƏDRİS İŞİ

Azərbaycan tarixi
Osmanlı tarixi
Arxeologiya və Etnoqrafiyanın əsasları
Qədim dünya tarixi
Orta əsrlər tarixi
Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
Qafqaz xalqları tarixi
Şərq xalqları tarixi
Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
Azərbaycanda sivilizasiyalar və mədəniyyətlər tarixi
Multukulturalizmə giriş
Sosial işin nəzəriyyəsi və iş təcrübəsi--1,2
Yeni tarix
Yeni dövr tarixi
Müasir tarix
S.f. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
S.f. Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi
S.f. Dinlər tarixi
Tarixin tədrisi metodikası
S.f. Qafqazda ermənilərin məskunlaşması
S.f. Fəlsəfə
S.f. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ədəbiyyatşünaslığa giriş
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1,2,3,4
Dünya ədəbiyyatı -1,2
S.f. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Sosiologiya
S.f. Politologiya
Uşaq ədəbiyyatı
Azərbaycan ədəbiyyatı
İfadəli oxu
S.f. Bədii mətnin interpretasiyası
S.f. Ədəbi tənqid tarixi
Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları – 1,2
Mülki müdafiə
S.f. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
Sosial statistika
Psixi sağlamlıq
Sosial siyasət
Sosial proqramlar və xidmətlər
İcmalarla və təşkilatlarla əlaqəli sosial iş
Sosial işdə kommunikasiya bacarıqları
Keys menecment

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş aparıcı fənlərə aid dərslik, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər əldə edilmişdir. Bu fənlərin tədrisi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqramlara istinadən həyata keçirilir. Kafedrada əsas fənlərlə yanaşı seçmə fənlər də tədris edilir. Tədris vəsaitləri kimi kafedra əməkdaşları tərəfindən hazırlanan ədəbiyyatlardan da istifadə olunur. Kafedra əməkdaşları bir sıra proqramlar tərtib etmişlər.