Baxışov Vüsal Bünyamin oğluBaxışov Vüsal Bünyamin oğlu - kafedra müdiri

KAFEDRANIN TARİXİ

ADPU-nun Şəki filialının “Humanitar fənlər” kafedrası 1992-ci ildə BDU-nun Şəki filialının eyniadlı kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsini 13 mart 2017-ci il tarixədək f.e.d., prof. F.Q.İsmayılov həyata keçirmişdir.2017-ci ilin iyul ayının 17-dən etibarən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Vüsal Bünyamin oğlu Baxışov rəhbərlik edir. Kafedranın fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə həmçinin, filialın direktoru dos. Rafiq Rasulov tərəfindən 28 aprel 2017-ci il tarixdə təsdiq edilmiş Humanitar fənlər kafedrasının “Əsasnamə”si təşkil edilmişdir.2021-2022-ci tədris ilində kafedrada 19 nəfər müəllim, bir nəfər laborant fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri müvafiq ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə (əməkdaşlardan 1 nəfəri tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, 1 nəfəri tibb elmləri doktoru üzrə fəlsəfə doktoru, dosent), 3 nəfəri müvafiq ixtisaslar üzrə magistr, digərləri isə (4 nəfər) müəllimdir (beşillik ali təhsilə malikdirlər). Əməkdaşlardan 4 nəfəri bu tədris müəssisənin (Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialını müxtəlif illərdə bitirmiş) məzunlarıdır.

ƏMƏKDAŞLARI

 • 1 nəfər elmlər doktoru, professor
 • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
 • 1 nəfər fəlsəfə doktoru
 • 9 nəfər baş müəllim
 • 7 nəfər müəllim
 • 1 nəfər laborant
 1. Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu-kafedra müdiri
 2. Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu
 3. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu
 4. Məhərrəmov Tahir Məhərrəm oğlu
 5. Manaflı Həbibulla şirin oğlu
 6. Eminova Mirvari Abduləli qızı
 7. Aslanov Vaqif Cumay oğlu
 8. Süleymanova İlahə İzzət qızı
 9. Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı
 10. Bəkirova Rasimə Şamil qızı
 11. Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu
 12. İbrahimova Nübar Natiq qızı
 13. Cabbarova Elnarə Oktay qızı
 14. Kərimova Könül Telman qızı
 15. Abdulxalıqova Tahirə Məmmədsaleh.
 16. Rasulova Səmra Rafiq qızı
 17. Salamov Natiq Muxtar oğlu
 18. Şükürov Vaqif Kamal oğlu
 19. Əmrahova Sevinc Akif qızı

TƏDRİS-KÖMƏKÇİ HEYƏT:

Nəsirova Nuranə (laborant)

ELMİ FƏALİYYƏT

Yarandığı dövrdən (1992-201921) bugünədək filial əməkdaşları tərəfindən 75 ədəd kitab və monoqrafiya, respublikamızda və xaricdə dərc olunan sahəvi elmi nəşrlərdə 309 elmi məqalə dərc edilmişdir. Əməkdaşlarımız tərəfindən dövr ərzində kafedrada tədris edilən müvafiq fənlər üzrə 29 fənn proqramı, 17 metodiki vəsait hazırlanmışdır. Dövr ərzində kafedra əməkdaşları respublikamızda və xaricdə keçirilmiş 55 yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişlər
Hazırda kafedra əməkdaşları ərəfindən aşağıdakı monoqrafiyalar və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur.
1.Aslanov Vaqif (Zaman və ədəbiyyat dilemması qarşısında.Məqalələr toplusu) Bakı, Mütərcim,2021
2.Aslanov Vaqif (Ruhlarla söhbət.poema) Bişkek,2021
3.Aslanov Vaqif (Hüseyn Xan Müştaq) Bakı,Mütərcim,2021
4.Mehdiyev Tofiq (Tibbi biliklərin əsasları.mühazirələr) Bakı,”Renesans-A” 2021
Kafedranın müdiri tarix üzrə fəlsəfə doktor, baş müəllim Baxışov Vüsal Bünyamin oğlununa elmi tədqiqatının əsas istiqaməti Vətən tarixidir. O, Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatının araşdırılmasına dair 20 elmi məqalənin, “Səfəvilər dövründə Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatı” mövzusunda dissertasiyanın müəllifidir. Bundan əlavə Azərbaycan cəmiyyətinin müasir sosial-iqtisadi inkişafının və əhalinin maarifləndirilməsinə dair 3 kitabın həmmüəllifidir. Hazırda “Ermənistan SSR-də anti-azərbaycan siyasəti (1920-1945-ci illər)” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqatlarını davam etdirir.


KİTABLAR

1. Sosial proseslərin hüquqi tənzimlənməsi.(Azərbaycanın şimal - qərb rayonlarının təhlili materialları əsasında) Bakı, Şirvannəşr, 2011. (kitab, həmmüəllif)
2. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi tənzinlənməsi: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan . Bakı, Şirvannəşr, 2012. (kitab, həmmüəllif)
3. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Biz nələri bilməliyik!. Bakı, Yeni Poliqrafist, 2013. (kitab, həmmüəllif)
4. “Qanımdan rəng alan gül. “Ağrıdağ” nəşriyyatı, Bakı- 2002. 260 səh.
5. Kiş kəndi və onun məbədi(Azərbaycan və İngilis dillərində).“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2003.2 ç.v.
6. Mifik alma. MEA Folklor İnstitutu “Dədə Qorqud” jurnalı, Bakı-2003, Səh 82-87
7. “Odla qol-boyun” (Kino ssenari). “Debut studiyası” Bakı-2003.
8. Teatr və zaman. “Ulduz”jurnalı. N.9. 2005.
9. “Şəki: tarixi naxışları” (Kino ssenari). “Yaddaş kinostudiyası”, Bakı-2007.
10. Bizim dünya adlı bir evimiz var. (şeirlər). “Nidayi-Şəms” nəşriyyatı.Təbriz.2013,
11. Bizim dünya adlı bir evimiz var. (şeirlər və poema). “Renessans-A” nəşriyyatı. Bakı, 2014,
12. Hüseyn xan Müştaq. Xronika. Bakı, 2015
13. Görkəmli adamların həyatı. Məcid Rəsulov. “Renessans-A” nəşriyyatı, Bakı, 2016.
14. Şəki üsyanı. 112 səh. (monoqrafiya)
15. Öyünc və güvənc qaynağı. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2007, 224 səh, (monoqrafiya)
16. Gen yaddaşımızın poeziya dili, “OKA ofşet” mətbəəsi, Bakı, 2008, 128 səh. (monoqrafiya)
17. “Unutdurulmuş azman – Əliabbas Qədimov”, “Apastroff nəşriyyatı Bakı, 2012., 203 səh. ( həmmüəllif)
18. “Tariximiz poetik etüdlərdə: təhrifdən gerçəyə doğru. “Mütərcim” nəşriyyatı., Bakı, 2015 (monoqrafiya)

Vüsal Bünyamin oğlu Baxışov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
1.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məslisi-Məbusanında Nuxa Qəzasını təmsil edən şəxslərin fəaliyyətinə dair”. “Cümhuriyyətə gedən yol” 100 “Bakı Dövlət Univeriteti”. “Elm və Təhsil” nəşiriyyatı, 21-23 may. Bakı, 2018 səh.595-602 (8 səh)
2.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məclisi-Məbusanın (parlamentinin formalaşdırılmasının hüququ əsasları. “Qlobal tendensiyaları və müasir Azərbaycan” Respublika elmi konfransının materialları, Mingeçevir,7-8 may 2018-ci il
3.“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məslisi-Məbusanında Nuxa Qəzasını təmsil edən şəxslər”. “Ədalət” qəzeti, 2018-ci ilin 7 iyun 101-ci sayından-14 iyun 106-cı sayınadək
Kamil Fikrət oğlu Adışirinov Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
1.Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 352 s
2.Yaqub Mahirin poetik irsi. (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil” 2020,352 s.
3.XX əsr Şəki əbədi mühitində Sabir satira ənənləri. (Monoqrafiya) Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 448 s.
Tərtib etdiyi və “ön söz” yazdığı kitablar
1.Tural Adışirin. Barmaqda üzük yeri. (Şeirlər). Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 137 s.
2.Qurbani. S.Balakən nəğməsi. (Şeirlər), Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 360 s.
3.Camalov. Q. Sənsiz deyiləm. ( Şeirlər, məqalələr və səhnəciklər). Bakı, “Elm və təhsil”, 2020,100 s.
4.Gülnarə İnci. Qəlbimin səsi. (Şeirlər). Bakı: “Turxan” NPB, 2021,ə 252 s.
Konfrans materialları-məqalə və tezisləri
1.Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit. – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri, Bakı Dövlət Univertsiteti, Bakı, 21-23 may 2018, s.114-115
2.Azərbaycan Demokratik Cümhiyyəti illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Beynəlxalq elmi konfransın materilları, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı,21-23 may 2018, s.356-364.
3.Cümhuriyyət illərində Şəkidə əbədi mühitin formalaşmasında Mustafa bəy Əlibəyovun, Abdulla bəy Əfəndizadənin və Salman Mümtazın yeri və rolu- “ Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Şərqdə ilk müstəqil türk dövləti idi”-Respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, 29-30 oktyabr,2018, s.107-114
4.“Şəki fəhləsi” qəzeti “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin əsas tribunası kimi və qəzetini nəşr tarixinə bir nəzər-“Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransın materilları-AMEA-nın Tarix İnstitutu, Bakı, 29-30 kotyabr,2018,s.1680171
5.Molla Cumanın ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri (1901-1940-cı illər)- Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Foloklor və dövlətçilik” mövzusunda keçirilən III respublika elmi konfransının materialları,AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına ədəbiyyat institutu və Folkkor İnstitutu , Bakı,13 noyabr 2018,s.208-222
6.Hüseyn Caviddən dərs alan şəkili sənətkar –Hüseyn Cavid ədəbiyyatı (Hüseyn Cavid-136)-Respublika elmi konfransının materilları, bakı,24 oktaybr 2018,s.55-59
Məqalələr:
1.Molla Cümənin ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri (1901-1940-cı illər). Bakı: İpək yolu, Azərbaycan Universiteti,2018, №3, s.73-82
2.XX əsrin 50-90-cı illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında məhəbbət lirikası-Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı,2018 №3 (107), s. 275-281
3.“Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin lirik yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi motivlər. Humanitar elmlərin aktual problemləri. Bakı slvayan Universiteti, Bakı,2018, №4, s. 140-148
4.XX əsrin 50-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində Sabir satira ənənələri (“Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığı əsasında)
5.Lənkəran Dövlət Universiteti. Humanitar elmlər bölməsi, Lənkəran, 2018, №1, s.13-20
6.XX əsrin əvvəllərində Şəki Teatrının ədəbi-mədəni mühitin inkişafına təsiri . Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sosial və humanitar elmlər bölməsi, Sumqayıt/,2018, cild 14, №3, s. 21-25
7.XX əsrin II yarısında Şəkidə aşıq sənəti ənənləri. Filologiya məsələləri, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı,2018, №9,s. 248-259
8.XX əsrin 60-70-ci illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında təmsil janrı, Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası,Bakı,2018, №2, s.254-259
9.Şəkinin ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatında “Şəki fəhləsi” qəzetinin rolu (1921-1991-ci illər). Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, (iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat), Naxçıvan 2018, №4 (11), s. 116-123
10.Böyük Vətən müharibəsi illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2019, №1 (109), s.173-176
11.XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki şairlərinin yaradıcılığında ictimai-siyasi motivlər. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, Bakı,2019, №51, s.278-285
12.Zəkəriyyə Əlizadənin folklor görüşlərində milli-mənəvi dəyərlər. AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan, 2019, cıld 9 №1, s.62-67
13.Ələşrəf Şayanın lirik və epik yaradıcılığı. Bakı qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, Bakı, 2019, (39), cild 10, №3 s. 41-50
14.“Səbuhi” ədəbi məclisinin kənar rayonlardan olan üzvləri. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri siyası, Gəncə,2019, №2, s. 285-290
15.XX əsrin əsrin əvvəllərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər, Bakı, 2019, №1, s.45-54
16.XX əsrin 30-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitdə satirik-realist nəsr. AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, bakı,2019, №1 (54), s.185-191
17.Surağat Qurbanının folklor görüşləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər Bakı,2019
18.№1(54),s.51-56
19.XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində ictimai-siyasi lirikada vətənpərvərlik və Qarabağ mövzusu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Filologiya və sənətşünaslıq, Bakı 2019, №2, s.87-90
20.İlham Əliyevin mədəniyyət və ədədbiyyat siyasətində Şəöki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Filologiya və sənətşünaslıq, Bakı,2020, №1, s. 17-21
21.Yaqub Mahirin əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrinin işlənməsi. Bakı: İpək yolu, Azərbaycan Universitetinin Elmi jurnalı 2021, №1, s. 137-148
22.XX əsrin 50-90-cı illərində Şəki teatrının Şəkinin ədəb-mədəni mühitinə təsiri. Qərbi kaspi universitetinin Elmi Xəbərləri, İctiami və texniki elmləri seriyası, Bakı, 2021, №1, s. 99-109
23.Lütfəli Həsənovun dramaturgiyası və nəsri. Qərbi kaspi universitetinin Elmi Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2021, №2, s. 100-112
Vaqif Cumay oğlu Aslanov Baş müəllim, Azərbaycan yazıçılar Birliyinin Şəki bölməsinin sədri, şair
1.Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə mühazirələr. (Dərs vəsaiti). Bakı, 2019, 488 səh
2.Ədəbiyyat və zaman dilemması qarşısında. (Məqalələq toplusu). Bakı,2021. 424 səhifə
3.Zaman və ədəbiyyat diplomatı qarşısında. (Məqalələr toplusu) Bakı 2021 424 səh.
Elmi məqalələri
1.Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı.-Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti-100: müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika-Beynəlxalq elmi konfransının xülasələri. BDU, 21-23 may 2018-ci il. səh.114
Tofiq vahid oğlu Mehdiyev Tibbi elmləri doktoru
2.Prostatin xoşxassəli hiperplaziyası fonunda aşağı sidik yolları Urologiya və Reproduktik təbabət jurnalı, №3, 2018, s.44-48. (həmmüəll: Cəfərova Z.İ. Əliyeva, T.T.Kərimov, E.A.Əliyeva, N.N. Mustafayeva L.C.)
3.Diabet nefropatiyasının erkən aşkarlanmasının praktiki əhəmiyyəti, uologiya və Reproduktik təbabət jurnalı, №1, 2019, s. 15-20 (həmmüəll.: Kərimov E.A., Mustafayeva L.C)
4.Tibbi biliklərin əsasları fənnində mühazirələr. ( dərs vəsaiti) “ Renessans-A”, Bakı,2021,732 səh.
Əliyeva Pakizə
1.Arif Abdullazadənin poema yaradıcılığı. Cümhuriyyət 4. Uluslararası sosial Bilimlər kongresi 22-24 yanvar, 2021 səh. 28-29 (Tezis)
2.Arif Abdullazadənin poema yaradıcılığı. Cümhuriyyət 4. Uluslararası sosial Bilimlər kongresi 22-24 yanvar 2021 .Afyou karahisar İSBN: 978-625-7341-02-8 səh 116-129 (Konfrans məqalə)
3.Arif Abdullazadənin poeziyasında vətənpərvərlik. İnternational Paris Couference ou Social sciences 07-08 fevral,2021 Paris, France səh 389-399 (məqalə)
4.Arif Abdullazadənin poeziyasında qadın. İnternavional world women conferenel 11-12 fevral,2021 The fook of abstraets. 15 BN: 978-625-7720-19-9 səh. 34-35 (tezis)
5.Arif Abdullazadənin poziyasında qadın. İnternavional world women conferenel 11-12, 2021. Bakı onlar universiteti thebook of full texts, İSBN: 978-625-7720-20-5 səh 152-159 konf. (məqalə)
6.Balakən-Şəki bölgəsinə aid folklor örnəklərində xalqın geyin mədəniyyətinin əksi . İntimational Nowruz conferenel ouscieutifie research 18-21 mart 2021 Qarabağ Azerbaijan the book of full texts, Ucluınet İSBN: 978-625-7636-30-8. Səh.413-422 konf.(məqalə)
7.Şəki dialektində işlənən rusmənşəli alınma sözlər. 21 fevral-beynelxalq Ana dili günü münasibətilə “Dilimiz-milli-mənəvi sərvətimizdir” möv.konfrans materialı Bakı 2019. Səh 118-133 (məqalə)
8.Orxan Pomukun “Bəyaz qala” romanında iki insan və iki dünya. ADPU Şamaxı filialı “ Türkdilli xalqların elmi-mədəni əlaqələri müasir mərhələdə: tarixi ənənə və perspektivlər” Respublika elmi konfrans materialları 29-30 oktyabr 2021 səh 144-150 (məqalə)
9.Əhməd Cəmilin poeziyasında uşaq obrazları. Kodja Akhmet yassawı 5 th international conference on Scientifik Research November 5-6, 2021 Nakhchivan State Unirevsity, Azərbaijan Full text book volume-11 İSBN: 978-625-7464-50-5. Səh 50-57 (məqalə)
10.Arif Abdullazadənin “Bəxtimizin kitabı” silsilə şeirləri. Səh 42-49 (məqalə)
11.Əhməd Cəmilin poeziyasında uşaq obrazları. Abstract Book. İSBN: 978-625-7464-46-8. S.170-171 (xülasə)
12.Arif Abdullazadənin “Bəxtimizin kitabi” silsilə şeirləri. Abstract Book. 978-625-7464-46-8 s. 168-169 (xülasə)
Tofiq Mehdiyev
1.Tibbi biliklərin əsasları mühazirələri. ADPU Tədris-Metodiki Şurasının 17 yanvar 2020-ci il tarixli iclasında müzakirə edilərək dərs vəsaiti kimi nəşrə tövsiyə olunmuşdur. B.2021. 732 səh. (dərs vəsaiti)

PROQRAMLAR

“S.f. Ədəbi tənqid tarixi” proqramı. (baloniya təhsil sistemi üzrə bakalavr hazırlığı üçün) “050101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə. (Tədris proqramı). “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2014. 20 səh.

ƏMƏKDAŞLIQ

Humanitar fənlər kafedrası elmi, tədris fəaliyyətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Dillər kafedrası, Ümumelmi fənlər kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti,Mingəçevir Dövlət Universiteti iləəməkdaşlıq edir.

TƏDRİS İŞİ

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Osmanlı tarixi
 3. Arxeologiya və Etnoqrafiyanın əsasları
 4. Qədim dünya tarixi
 5. Orta əsrlər tarixi
 6. Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
 7. Qafqaz xalqları tarixi
 8. Şərqi Avropa xalqları tarixi
 9. Türk xalqları tarixi – 2
 10. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 11. Multukulturalizmə giriş
 12. s/f: İqtisadiyyat
 13. Yeni tarix
 14. Yeni dövr tarixi
 15. Müasir tarix
 16. s/f: Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
 17. s/f: Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi
 18. s/f: Dinlər tarixi
 19. Tarixin tədrisi metodikası
 20. s/f: Qafqazda ermənilərin məskunlaşması
 21. s/f: Fəlsəfə
 22. s/f: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn əsasları
 23. Şifahi xalq ədəbiyyatı
 24. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 25. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 26. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 27. Dünya ədəbiyyatı
 28. s/f: Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
 29. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 30. Sosiologiya
 31. s/f: Politologiya
 32. Uşaq ədəbiyyatı
 33. Azərbaycan ədəbiyyatı
 34. İfadəli oxu
 35. Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım
 36. Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları – 1,2
 37. Tibbi biliklərin əsasları
 38. s/f: Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
 39. Sosial statistika
 40. Psixi sağlamlıq

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş aparıcı fənlərə aid dərslik, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər əldə edilmişdir. Bu fənlərin tədrisi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqramlara istinadən həyata keçirilir. Kafedrada əsas fənlərlə yanaşı seçmə fənlər də tədris edilir. Tədris vəsaitləri kimi kafedra əməkdaşları tərəfindən hazırlanan ədəbiyyatlardan da istifadə olunur. Kafedra əməkdaşları bir sıra proqramlar tərtib etmişlər.

Humanitar fənlər kafedrasının pasportu (2021-2022)