Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialının direktoru

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, tədris işləri üzrə direktor müavini

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

P.ü.e.d, professor. Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri

ADPU-nun Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri

Humanitar fənnlər kafedrasının baş müəllimi,tibb elmləri doktoru,respublikanın Əməkdar həkimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru ,baş müəllim

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Filologiya fakultəsinin dekanı

“Dillər və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasının müdiri, baş müəllim

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, İKT şöbəsinin müdiri

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı

Humanitar fənnlər kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

 Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  Humanitar fənlər kafedrasının dosenti

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru. B/müəllim.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, dekan müavini

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi