Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialının direktoru

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, tədris işləri üzrə direktor müavini

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru. B/müəllim.